top of page

нд, 13.03

|

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ /БЕЗПЛАТНО/

ПОДГОТОВКА НА УЧИТЕЛИ ПО ИНФОРМАТИКА

Registration is closed
See other events
ПОДГОТОВКА НА УЧИТЕЛИ ПО ИНФОРМАТИКА
ПОДГОТОВКА НА УЧИТЕЛИ ПО ИНФОРМАТИКА

Time & Location

13.03.2022 г., 08:00 ч. – 29.05.2022 г., 13:00 ч.

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ /БЕЗПЛАТНО/

About the Event

Акценти

 • Основи на подготовката по програмиране
 • Участие в олимпиади и състезания
 • Демонстрации /със заложени примери за група D и група Е/
 • Кои умения изграждат успешния софтуерен инженер - практически насоки от екипа на VMware

Интро

Създаването на бъдещото поколение софтуерни инженери изисква трайна образователна среда.

Наборът от умения, които правят един специалист успешен, до голяма степен се развиват от ранна възраст в същата тази среда, а ключова роля в нея заемат учителите.

Като част от политиката си за устойчиво присъствие, българският офис на VMware подкрепя създаването на текущата специализирана програма за преподаватели по информатика.

Целта на програмата е да подкрепи учителите в ежедневната им работа с ученици, успешното участие в олимпиади и състезания, както и изготвянето на специализирана литература и тренировъчни ресурси.

За кого е подходящо обучението?

 • Учители по информатика
 • Ръководители на школи по програмиране
 • Автори на обучения по технологии
 • Рецензенти и автори на специализирана литература

Програма

 • Кои умения изграждат успешния софтуерен инженер - практически насоки от екипа на VMware.Ключовата роля на учителите при подготовката на младите софтуерни специалисти. Кои са знанията и уменията, на които е важно да се наблегне при подготовката на ученици по информатика? 
 • Основи на практическата подготовка по програмиране – общи насоки.Как да стимулираме учениците да прилагат на практика наученото в часовете по информатика? Ползите от участие в олимпиади и състезания. Каква е ролята на учителите при подготовката за състезания? 
 • Състезания по програмиранеНакратко за съдържанието на курса. Кратко представяне на състезанията по програмиране. Системата за оценяване HackerRank. 
 • Езикът за програмиране C/C++Типове данни. Поточен вход (cin, getline) и поточен изход. Операции и изрази. Присвояване. Преобразуване на типовете. Практическа работа в HackerRank. Оператори за разклоняване if, if-else, switch-case, break. Оператори за цикъл while, do-while, for, continue. Масиви. Масиви от тип char. Функции. Предаване на параметри по стойност и по адрес. Рекурсивни функции. Класове от обекти – атрибути и методи. Класът string. Класът vector. Класът list. Класове от обекти stack, queue, set, multiset, map, multimap. 
 • Състезания по програмиранеПредставяне на наши, международни и онлайн състезания 
 • Състезателни системиСъстезателна система HackerRank – създаване на състезание. Състезателна система BOS. Практическа работа с HackerRank по създаване на състезание. 
 • Задача за състезание по програмиранеСтруктура на задача за състезание по програмиране. Тестове. Чекери. Задаване на самостоятелна работа за съставяне на задачи. 
 • Учебна програма за група EПредставяне на темите в програмата за група E. Представяне на типични задачи за група Е и най-често използвани алгоритмични техники. Състезание със задачи за група Е в HackerRank 
 • Учебна програма за група DПредставяне на темите в програмата за група D. Представяне на типични задачи за група D и най-често използвани алгоритмични техники. Състезание със задачи за група D в HackerRank 
 • Представяне на индивидуалните проекти.

Организационни детайли

 • Онлайн
 • Неделни занятия
 • Период на провеждане: м.март - м. май, 2022г.
 • Разработване на индивидуални проекти
 • Практическа работа в HackerRank
 • Индивидуална обратна връзка

Преподаватели

 • Д-р Красимир Манев: български математик с интереси в дискретната математика и теоретичната информатика. Автор на множество учебници и помагала. Дългогодишен ръководител на националния отбор по информатика, постигнал редица успехи на международни състезания. От 2014 е президент на Международната олимпиада по информатика (IOI).
 • Д-р Марияна Райкова: преподавател с опит в работата с деца и студенти. Рецензент на учебници, с редица разработени проекти в областта на електронното и дистанционно обучение.
 • Гости – специалисти от развойния център на VMware България.

За VMware

VMware е глобален лидер в сферата на облачните инфраструктури и технологиите за бизнес мобилност. Компанията присъства на българския пазар вече 14 години и е един от най-големите инвеститори и работодатели в ИТ индустрията в региона.

Офисът в София е основен хъб за разработки и иновации на компанията в ЕMEA и е сред топ три стратегически развойни центрове за VMware в световен мащаб. Тук се създават ключови продукти и решения за нуждите на някои от най-големите световни компании.

Специалистите в София разполагат с богата експертиза в областта на виртуализацията, управлението и автоматизацията на виртуални инфраструктури, възстановяване на данни при бедствие, анализиране на големи масиви от данни и други.

Share This Event

bottom of page