Sciency Things Ahead

Tuesday Afternoon Club 1.0

  • Сесия 1: Алгоритмични схеми/проф. Красимир Манев - тук

  • Сесия 2: Структури от данни - просто, абстрактно и ефективно/доц. Бойко Банчев - тук

  • Сесия 3: Структури от данни - тенденциите този сезон/доц. Петър Армянов - тук

 

Tuesday Afternoon Club 2.0

  • Сесия 1: 50 години Теория за сложност на алгоритми/проф. Красимир Манев - тук

  • Сесия 2: Геометрични пресмятания и основи на геометричната алгоритмика/доц. Бойко Банчев, Андрей Дренски - тук и тук

  • Сесия 3: Магиите на компютърната аритметика/доц. Петър Армянов - тук

  • Сесия 4: Апроксимиращи алгоритми/доц. Минко Марков - тук

2020 by MNKnowledge