Sciency Things Ahead

Tuesday Afternoon Club 1.0

 • Сесия 1: Алгоритмични схеми/проф. Красимир Манев - тук

 • Сесия 2: Структури от данни - просто, абстрактно и ефективно/доц. Бойко Банчев - тук

 • Сесия 3: Структури от данни - тенденциите този сезон/доц. Петър Армянов - тук

 

Tuesday Afternoon Club 2.0

 • Сесия 1: 50 години Теория за сложност на алгоритми/проф. Красимир Манев - тук

 • Сесия 2: Геометрични пресмятания и основи на геометричната алгоритмика/доц. Бойко Банчев, Андрей Дренски - тук и тук

 • Сесия 3: Магиите на компютърната аритметика/доц. Петър Армянов - тук

 • Сесия 4: Апроксимиращи алгоритми/доц. Минко Марков - тук

Tuesday Afternoon Club 3.0

 • Сесия 1: Същност, разновидности и езикови средства за динамично програмиране / доц. Бойко Банчев - тук

 • Сесия 2: Lock Free and Wait Free Data Structures / Любимир Коев - тук  

 • Сесия 3: Търсенето в текст - просто или сложно? / доц. Петър Армянов - тук

 • Сесия 4: Параметризирани алгоритми / доц. Минко Марков - тук

 • Сесия 5: Ефективните дървета / проф. Красимир Манев - тук

 • Сесия 6: Основи на диференциалната геометрия / Атанас Бъчваров - тук

 • Сесия 7: Зад кулисите на изкуствения интелект / проф. Иван Койчев - тук

 • Сесия 8: A heap of heaps или купчина пирамиди / Андрей Дренски - тук

Tuesday Afternoon Club 4.0

 • Сесия 1: Лакомите алгоритми/проф. Красимир Манев - тук

 • Сесия 2: Векторният апарат в геометрията / доц. Бойко Банчев - същност, примери, достойнства и особености - тук

 • Сесия 3: Някои популярни и някои не особено популярни паралелни алгоритми / доц. Петър Армянов - тук

 • Сесия 4: Синхронизация на многонишкови програми / Любомир Коев - тук

 • Сесия 5: Email encryption with S/MIME and PGP/Dr. Rolf Kremer - тук