top of page
jan-kopriva-a3pKxtQ0OdM-unsplash_edited.jpg

SCIENCY THINGS AHEAD

Tuesday

Afternoon

Club

1.0

 • Сесия 1: Алгоритмични схеми/проф. Красимир Манев - тук

 • Сесия 2: Структури от данни - просто, абстрактно и ефективно/доц. Бойко Банчев - тук

 • Сесия 3: Структури от данни - тенденциите този сезон/доц. Петър Армянов - тук

Tuesday

Afternoon

Club

2.0

 • Сесия 1: 50 години Теория за сложност на алгоритми/проф. Красимир Манев - тук

 • Сесия 2: Геометрични пресмятания и основи на геометричната алгоритмика/доц. Бойко Банчев, Андрей Дренски - тук и тук

 • Сесия 3: Магиите на компютърната аритметика/доц. Петър Армянов - тук

 • Сесия 4: Апроксимиращи алгоритми/доц. Минко Марков - тук

Tuesday

Afternoon

Club

3.0

 • Сесия 1: Същност, разновидности и езикови средства за динамично програмиране / доц. Бойко Банчев - тук

 • Сесия 2: Lock Free and Wait Free Data Structures / Любимир Коев - тук  

 • Сесия 3: Търсенето в текст - просто или сложно? / доц. Петър Армянов - тук

 • Сесия 4: Параметризирани алгоритми / доц. Минко Марков - тук

 • Сесия 5: Ефективните дървета / проф. Красимир Манев - тук

 • Сесия 6: Основи на диференциалната геометрия / Атанас Бъчваров - тук

 • Сесия 7: Зад кулисите на изкуствения интелект / проф. Иван Койчев - тук

 • Сесия 8: A heap of heaps или купчина пирамиди / Андрей Дренски - тук

Tuesday

Afternoon

Club

4.0

 • Сесия 1: Лакомите алгоритми/проф. Красимир Манев - тук

 • Сесия 2: Векторният апарат в геометрията / доц. Бойко Банчев - същност, примери, достойнства и особености - тук

 • Сесия 3: Някои популярни и някои не особено популярни паралелни алгоритми / доц. Петър Армянов - тук

 • Сесия 4: Синхронизация на многонишкови програми / Любомир Коев - тук

 • Сесия 5: Email encryption with S/MIME and PGP/Dr. Rolf Kremer - тук

 • Сесия 6: Квантовите изчисления, както никой не ги представя / д-р. инж. Десислав Андреев - тук

 • Сесия 7: Търсене в пространството / Владислав Вълчев - тук

 • Сесия 8: Геометрични трансформации в изображенията / Ангел Иванов - тук

Tuesday

Afternoon

Club

5.0

 • Visualising Algorithms with a Click / Steven Halim - here

Tuesday

Afternoon

Club

6.0

 • От диференциални уравнения до теория на графите. Анатомията на един проблем. / Васил Пашов - here

 • Квантови Компютри - История и Перспективи. / д-р Веселин Гюргиев - here

 • Програмиране на 3D графика в реално време (теория и практически примери) / Юрий Георгиев - here

Tuesday

Afternoon

Club

7.0

 • Препрочитайки Тюринг, част 1 / проф. Красимир Манев - here and here

 • Използване на "reference counting" за автоматично събиране на динамично заделена памет / Ралица Великова  - тук

 • Компютърна лингвистика / Александър Велинов и Лора Динева - тук

Tuesday

Afternoon

Club

8.0

 • Sorting Networks / Aндрей Дренски - here

 • Алгоритми за многокритериално взимане на решения / Филип Андонов - тук

 • Компютърно зрение - тук

bottom of page