top of page

вт, 02.06

|

FREE Online Event

Tuesday Afternoon Club /Session 2: Структури от данни – просто, абстрактно и ефективно

Registration is Closed
See other events
Tuesday Afternoon Club /Session 2: Структури от данни – просто, абстрактно и ефективно
Tuesday Afternoon Club /Session 2: Структури от данни – просто, абстрактно и ефективно

Time & Location

02.06.2020 г., 18:30 ч. – 20:30

FREE Online Event

About the Event

Презентатор: доц. Бойко Банчев

Модератор: доц. Петър Армянов

Резюме: Представянето на структури от данни и на алгоритмите с тях е важно в различни аспекти: методологичен, практически, образователен и др. 

Понастоящем има много голяма разлика между концептуалните (абстрактни) и реализационните, програмни представяния. Първите обикновено използват традиционния теоретико-множествен език на математиката, в който основни понятия са енторка, множество, съответствие и действията с тях. Реализациите на същите структури и алгоритми обаче най-често разчитат на съвсем друг понятиен и инструментален апарат. 

Цел на настоящото изложение е да покаже, че реализационният език може и следва да бъде съществено приближен към този на концептуалните представяния и така да добие простота, общност и абстрактност, без да губи откъм времева и друга ефективност. 

За целта се разглеждат представяния на класически йерархични и свързани структури – дървета и графи – и алгоритми с такива структури.

Share This Event

bottom of page